Organizator tekme K24 Ultra-trail® race je Športno društvo K24, Center 117, 2393 Črna na Koroškem.

K24 ULTRA TRAIL RACE JE TEKAŠKI DOGODEK, KI POTEKA PO KOROŠKIH VRHOVIH V TREH RAZLIČNIH RAZDALJAH:


ŠTARTI TEKEM K24 ULTRA TRAIL

 • 100KM ULTRA TRAIL: PETEK, 6. 8. 2021, OB 22.00
 • 50KM ULTRA TRAIL: SOBOTA, 7. 8. 2021, OB 08.00
 • 30KM GOLDEN TRAIL: SOBOTA, 7. 8. 2021, OB 09.00

NAJVEČJE ŠTEVILO TEKMOVALCEV

 • K24 Ultra Trail 100 km: 200 tekmovalcev
 • 50km Ultra trail:  300 tekmovalcev
 • 30km Golden trail: 300 tekmovalcev
   

Štartnina K24 Ultra Trail 100 km:

Štartnine K24 Ultra Trail 50km

 • plačilo do 31. 3. 2021: 65€
 • plačilo od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021: 75€
 • plačilo od 1. 6. 2021 do 20. 7. 2021: 85€

Štartnine Golden trail 30km

 • plačilo do 31. 3. 2021: 42€
 • plačilo od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021: 50€
 • plačilo od 1. 6. 2021 do 20. 7. 2021: 65€ 

Štartnine K24 Ultra 24 km

 • plačilo do 31. 3. 2021: 35€
 • plačilo od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021: 40€
 • plačilo od 1. 6. 2021 do 20. 7. 2021: 45€ 

Prijava je potrjena, ko je štartnina plačana in prejeta na račun organizatorja.

Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil do zapolnitev predpisanih mest. Prehod med tekmami je mogoč do 31. 7. 2021, pri čemer razlike v višini štartnine ne vračamo.
 

ŠTARTNE ŠTEVILKE

Štartno številko bo mogoče prevzeti z osebnim dokumentom:

 • 4. 8. 2021, od 15.00 do 20.00
 • 5. 8. 2021, od 15.00 do 20.00
 • 6. 8. 2021, od 15.00 do 20.00
 • 7. 8. 2021, od 5.00 do 7.00

Prevzem štartnih številk bo na štartnem prostoru (Kulturni dom Črna na Koroškem). Ob prevzemu/registraciji se podpiše tudi prijavni obrazec. Prijavni obrazen lahko podpiše samo vsak tekmovalec OSEBNO. Ob prijavi se preverja tudi obvezna oprema tekmovalca.

Štartno številko mora tekmovalec nositi pripeto na zgornjem delu telesa nad oblačili in vedno mora biti vidna. Številka je potrebna za dvig vreč, prevoz, za obrok po tekmi in tuširanje.
 

SPLOŠNA PRAVILA:

 • Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi na dan prireditve.
 • Vsak tekmovalec s podpisom prijavnice soglaša da je udeleženec v prometu in da v primeru telesnih poškodb in opreme ter kraje opreme pred, med in po tekmovanju ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale navedene poškodbe in kraje je odgovoren tekmovalec sam.
 • Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pred, med in po tekmovanju
 • Tekači morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo. Obvezna oprema se bo preverjali ob prevzemu štartnih številk in naključno pred samim štartom in ob progi.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 100 km razdalji.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 16 let ne smejo. tekmovati na 50 km razdalji, razen v primeru, da so v spremstvu staršev oz. skrbnikov, ki podpišejo prijavni obrazec, da za njih prevzemajo vsakršno odgovornost udeležbe na tekmovanju.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi so zagotovljene okrepčevalne postaje, zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.
   

FOTOGRAFIJE IN FILMSKI MATERIAL

Tekači se strinjajo, da bo organizator uporabil fotografsko in video gradivo, posneto med dirko, za promocijske namene.
 

KAZNI IN DISKVALIFIKACIJA

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo.
 • Spremljanje tekmovalca na trasi (pacemaker) ni dovoljeno.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – takojšnja diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.
   

PRITOŽBE

Vse pritožbe morajo biti podane v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 50 €. O pritožbi bo odločala žirija tekmovanja. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe.

Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče).
 

ŽIRIJA

Žirija tekmovanja je v sestavi:

 • vodja organizacijskega odbora prireditve,
 • tehnični vodja (vodja proge),
 • vodja kontrolne točke ali okrepčevalnice, katere se tiče pritožba,
 • vsak, ki ga vodja tekmovanja smatra za pristojnega v določenem sporu ali pritožbi.
   

NEUDELEŽBA IN VRAČILA VPLAČIL

Udeleženci, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo udeležiti dogodka in so štartnino že plačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.:

 • 50% do 31. 5. 2021,
 • vračilo po 1. 6. 2021 ni mogoče ne glede na razlog neudeležbe,
 • plačanih kotizacij v drugih primerih ne vračamo.
   

ODPOVED DOGODKA V IZREDNIH RAZMERAH

V PRIMERU ODPOVEDI ZARADI SPLOŠNE PREPOVEDI ŠPORTNIH PRIREDITEV V LETU 2021 SE VSE PLAČANE ŠTARTNINE PRENESEJO NA DOGODEK V LETU 2022.  Štartnine se ne vračajo.
 

POSEBNA COVID-19 PRAVILA

K24 UTRA TRAIL 2021 se bo prilagodil morebitnim zahtevam NIJZ, vezanim na omejitve zaradi COVIDA 19 in sicer s posebnimi COVID 19 pravili. O PRAVILIH BODO TEKMOVALCI OBVEŠČENI PRAVOČASNO.

Pravila lahko med drugim vsebujejo:

 • ločeni kronometerski štarti,
 • ločeni dnevi posameznih tekem: 
   
 • petek, 6. 8. 2021 – 100 km Ultra trail. Start 22.00.
 • sobota, 7. 8. 2021 – 50 km Ultra trail. Start 8.00.
 • nedelja, 8. 8. 2021 – 30 km Salamon Golden trail. Start 8.00.
 • nedelja, 8. 8. 2021 - 24 km trail. Start 15.00.

VSI UDELEŽENCI TEKOV NA 100 km, 50 km in 30 km PREJMEJO:

 • hrano in pijačo na okrepčevalnicah ob trasi, približno na vsakih 10 km do 12 km,
 • štartni paket,
 • bon za topli obrok v cilju,
 • ciljne vreče za Ultra Trail tekmo, vreče z oblačili s štartov bodo prepeljane na cilj,
 • finisher spominsko medaljo ob prihodu v cilj,
 • zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
 • prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
 • personalizirana štartna številka,
 • meritev časa, vmesni časi in rezultati, spremljanje v živo.
   

NAGRADE:

Nagrade se podeljujejo v treh starostnih kategorijah in absolutno.

Kategorije moški/ženske:

 • do 35 let,
 • od 36 do 45 let
 • od 46 do 55 let
 • nad 55 let.

Prvi trije v moški in prve tri tekmovalke v ženski kategoriji absolutno prejmejo pokale in praktične nagrade.

Prvi trije v vsaki kategoriji moški / ženske prejmejo medalje in praktične nagrade.

 

Oprema tekmovalca  

OPREMA

100 KM

50 KM

24KM

30KM

 

PRVA POMOČ

MOBILNI TELEFON

o

o

o

o

MEH ZA VODO NAJMANJ 1L

o

o

o

o

ČELNA SVETILKA Z REZERVNIMI BATERIJAMI

o

p

o

o

LONČEK ZA PIJAČO

o

o

o

o

ASTRO FOLIJA

o

p

o

p

VETROVKA

o

p

o

p

PIŠČALKA

o

o

o

o

PRIMERNA TEKAŠKA OBUTEV

o

o

o

o

REZERVNA OBLAČILA

p

p

p

p

POHODNE PALICE

p

p

p

p

ZAŠČITA PROTI SONCU

p

p

P

p

o – obvezna oprema
p – priporočljiva oprema

 

 

Kontrola in okrepčevalne postaje

ITINERARIJ

LOKACIJA

RAZDALJA OD STARTA

ČASOVNI LIMIT

START

ČRNA NA KOROŠKEM

0 KM

 

OKREPČEVALNICA

DOM NA PECI

17 KM

5 UR

OKREPČEVALNICA

KMETIJA KUMER

26 KM

 

OKREPČEVALNICA

ZADNJI TRAVNIKI

35 KM

 

OKREPČEVALNICA, REZERVNE VREČE, TOPEL OBROK

KMETIJA BUKOVNIK

45 KM

13 UR

OKREPČEVALNICA

BELA PEČ

54 KM

 

OKREPČEVALNICA

DOM NA SMREKOVCU

66 KM (100 KM),  16 KM (50 KM)

21 UR (100 KM)

OKREPČEVALNICA

KRIŽAN

81 KM (100 KM),  31 KM (50 KM)

26 UR (100 KM)
VODNA POSTAJA URŠLJA GORA 83 KM (100 KM), 33 KM (50 KM)  

OKREPČEVALNICA

MRDAVS

92 KM (100 KM), 42 KM (50 KM)

 

CILJ

ČRNA NA KOROŠKEM

100 KM, 50 KM, 24 KM

33 UR (100 KM); 14 UR (50 KM);

6 UR (24 KM)