ODŠTEVAMO DO ŠTARTA
K24Trail | 100km

PRIPRAVE NA 2023 SO SE ŽE ZAČELE,
NASLEDNJI TEDEN SE VIDIMO NA JULIAN ALPS TRAIL RUN V KRANJSKI GORI!!!

dni
ur
minut
sekund
TEKMA SE JE PRIČELA

Pravila

K24 ULTRA TRAIL RACE JE TEKAŠKI DOGODEK, KI POTEKA PO KOROŠKIH VRHOVIH V ŠTIRIH RAZLIČNIH RAZDALJAH

Organizator tekme K24 Ultra-trail® race je Športno društvo K24, Center 117, 2393 Črna na Koroškem.

SPLOŠNA PRAVILA:

 • Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi na dan prireditve.
 • Vsak tekmovalec s podpisom prijavnice soglaša da je udeleženec v prometu in da v primeru telesnih poškodb in opreme ter kraje opreme pred, med in po tekmovanju ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale navedene poškodbe in kraje je odgovoren tekmovalec sam.
 • Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pred, med in po tekmovanju
 • Tekači morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo. Obvezna oprema se bo preverjali ob prevzemu štartnih številk in naključno pred samim štartom in ob progi.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 100 km razdalji.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 16 let ne smejo. tekmovati na 50 km razdalji, razen v primeru, da so v spremstvu staršev oz. skrbnikov, ki podpišejo prijavni obrazec, da za njih prevzemajo vsakršno odgovornost udeležbe na tekmovanju.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi so zagotovljene okrepčevalne postaje, zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.

FOTOGRAFIJE IN FILMSKI MATERIAL

Tekači se strinjajo, da bo organizator uporabil fotografsko in video gradivo, posneto med dirko, za promocijske namene. 

KAZNI IN DISKVALIFIKACIJA

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo.
 • Spremljanje tekmovalca na trasi (pacemaker) ni dovoljeno.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – takojšnja diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti. 

PRITOŽBE

Vse pritožbe morajo biti podane v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 50 €. O pritožbi bo odločala žirija tekmovanja. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe.

Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče). 

ŽIRIJA

Žirija tekmovanja je v sestavi:

 • vodja organizacijskega odbora prireditve,
 • tehnični vodja (vodja proge),
 • vodja kontrolne točke ali okrepčevalnice, katere se tiče pritožba,
 • vsak, ki ga vodja tekmovanja smatra za pristojnega v določenem sporu ali pritožbi. 

NEUDELEŽBA IN VRAČILA VPLAČIL

Udeleženci, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo udeležiti dogodka in so štartnino že plačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine preko e-pošte K24trail@gmail.com:

 • 50% do 31. 5. 2022,
 • vračilo po 1. 6. 2022 ni mogoče ne glede na razlog neudeležbe,
 • plačanih kotizacij v drugih primerih ne vračamo. 

ODPOVED DOGODKA V IZREDNIH RAZMERAH

V PRIMERU ODPOVEDI ZARADI SPLOŠNE PREPOVEDI ŠPORTNIH PRIREDITEV V LETU 2022 SE VSE PLAČANE ŠTARTNINE PRENESEJO NA DOGODEK V LETU 2023.  Štartnine se ne vračajo. 

POSEBNA COVID-19 PRAVILA

K24 UTRA TRAIL 2022 se bo prilagodil morebitnim zahtevam NIJZ, vezanim na omejitve zaradi COVIDA 19 in sicer s posebnimi COVID 19 pravili. O PRAVILIH BODO TEKMOVALCI OBVEŠČENI PRAVOČASNO.

Pravila lahko med drugim vsebujejo:

 • ločeni kronometerski štarti,
 • ločeni dnevi posameznih tekem:  
 • petek, 5. 8. 2022 – 100 km Ultra trail. Start 22.00.
 • sobota, 6. 8. 2022 – 50 km Ultra trail. Start 7.00.
 • sobota, 6. 8. 2022 – 24 km trail. Start 15.00.

VSI UDELEŽENCI TEKOV NA 100 km, 50 km in 24 km PREJMEJO:

 • hrano in pijačo na okrepčevalnicah ob trasi, približno na vsakih 10 km do 12 km,
 • štartni paket,
 • bon za topli obrok v cilju,
 • ciljne vreče za Ultra Trail tekmo, vreče z oblačili s štartov bodo prepeljane na cilj,
 • finisher spominsko medaljo ob prihodu v cilj,
 • zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
 • prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
 • personalizirana štartna številka,
 • meritev časa, vmesni časi in rezultati, spremljanje v živo. 

NAGRADE:

Nagrade se podeljujejo v treh starostnih kategorijah in absolutno.

Kategorije moški/ženske:

 • do 35 let,
 • od 36 do 49 let
 • nad 50 let.

Da se kategorija smatra kot samostojna, mora biti v kategoriji prijavljenih vsaj 10 tekmovalcev ali tekmovalk.

Prvi trije v moški in prve tri tekmovalke v ženski kategoriji absolutno prejmejo pokale in praktične nagrade.

Prvi trije v vsaki kategoriji moški / ženske prejmejo medalje in praktične nagrade.

Oprema tekmovalca

- OBVEZNO
OPREMA100 km50 km24 km
PRVA POMOČ
MOBILNI TELEFON
MEH ZA VODO, NAJMANJ 1L
ČELNA SVETILKA Z REZERVNIMI BATERIJAMI
LONČEK ZA PIJAČO
ASTRO FOLIJA
VETROVKA
PIŠČALKA
PRIMERNA TEKAŠKA OBUTEV
REZERVNA OBLAČILA
POHODNE PALICE
ZAŠČITA PROTI SONCU (SONČNA KREMA, KAPA,…)

Kontrola in okrepčevalne postaje

ITINERARIJLOKACIJARAZDALJAČASOVNI LIMIT
STARTČRNA NA KOROŠKEM0 KM
OKREPČEVALNICADOM NA PECI17 KM5 UR
OKREPČEVALNICAKMETIJA KUMER26 KM
OKREPČEVALNICAZADNJI TRAVNIKI35 KM

OKREPČEVALNICA, REZERVNE VREČE, TOPEL OBROKDOM NA GROHOTU45 KM13 UR
OKREPČEVALNICABELA PEČ54 KM
OKREPČEVALNICADOM NA SMREKOVCU66 KM (100 km),
16 km (50 km)
18 UR (100km)
OKREPČEVALNICAKRIŽAN81 KM (100 km),
31 KM (50 km)
21 UR (100km)
VODNA POSTAJAURŠLJA GORA83 KM (100 km),
33 KM (50 km)
OKREPČEVALNICAMRDAVS92 KM (100 km),
42 KM (50 km)
CILJČRNA NA KOROŠKEM100 km, 50 km, 24 km28 UR (100 km),
14 UR (50 km),
6 UR (24 km)

PREVZEM STARTNE ŠTEVILKE

Startne številke in pakete lahko prevzamete po naslednjem urniku v Kulturnem domu Črna na Koroškem, kjer je tudi štartno/ciljni prostor.  Prosimo, da startno številko prevzamete osebno!

URNIK PREVZEMA:

 • ČETRTEK 4.8.2022 od 16.00 do 20.00
 • PETEK 5.8.2022 od 12.00 do 21.00
 • SOBOTA 6.8.2022 od 04.00 do 14.00

Tekmovalce na 50km, in 24km vabimo, da štartno številko prevzamete že v četrtek ali petek in se izognete nepotrebno gneči pred štartom v soboto.

POTEK TEKMOVANJA:

ČETRTEK

 • 4.8.2022 16.00 – 20.00 prevzem štartnih številk

PETEK

 • 5.8.2022 12.00 – 21.00 prevzem štartnih številk
 • 22.00 štart 100km ULTRATRAIL

 

SOBOTA

 • 6.8.2022 04.00 – 14.00 prevzem štartnih številk
 • 07.00 štart 50km
 • 15.00 štart 24km