+386 (0)41 607 206

K24 trail | 100KM

Naša kraljevska 100km trasa izhaja iz največjega Koroškega hribovskega izziva K24, ki pri nas poteka že od leta 2000.

Start naše 100km tekme se začne v centru Črne na Koroškem, na glavnem prizorišču dogajanja dogodka pri Kulturnem domu.

Po ogrevanju, kjer skozi vas glasni navijači tekačice in tekače pospremijo v dolgo noč, pot nadaljuje v hrib in že po prvem vzponu sledi 6km teka po opuščenem rovu Podzemlja Pece.
Ko se tek po rovu zaključi sledi najdaljši vzpon na celotni trasi, ki pa bo zaradi okrepčevalne postaje na domu na Peci, malenkost lažji, ampak je vseeno potrebno premagati približno 1500m+, da se povzpnete na najvišji vrh celotne poti, 2126mnm visoko goro Peco. Od tam sledi spust proti kmetiji Kumer, kjer vas čakajo prijazni domačini na okrepčevalni postaji. Sledi ravninski del proti drugemu vzponu na Olševo, katere vrha zaradi varnosti izpustimo in zavijemo po grebenu levo in v nadaljevanju se strmo spustimo proti okrepčevalnici na Grohotu (kjer vas čakajo tranzicijske vreče) in seveda topel obrok. Sledi spet dokaj strm vzpon proti vrhu Raduhe, kjer se spet povzpnete preko 2000m nad morjem. Od vrha se počasi spuščate proti Koči na Loki, kjer vas pričakajo navdušeni skrbniki koče in tam si lahko privoščite tudi masažo za verjetno že nekoliko utrujene noge. Sledi dolgo Smrekovško pogorje, ki pričara krasne razglede in pot se vseskozi malo vzpenja in malo spušča. Ko prispete do vrha Smrekovca, kjer vas naši sodniki usmerijo do Doma na Smrekovcu, na katerem vas čakajo testenine in pizza. Pot se počasi spušča in s krajšimi vzponi prispete do Slemena od katerega nadaljujete po makadamski poti do Križana, kjer je po navadi zelo veselo na okrepčevalnici, da vas pripravijo še za zadnji konkreten vzpon na Uršljo goro (1699m). Ko dosežete vrh, si lahko v prelepi panorami ogledate vse vrhove, ki ste jih že uspeli premagati. Sledi dokaj dolg spust proti Žerjavu, kjer vas skoraj celotni zaselek pozdravi in pospremi še čez zadnjo oviro na poti. Ko prispete do vrha, že slišite dogajanje v startno ciljnem prostoru in pred vami je samo še uživanje v spustu do cilja.

V cilju vas seveda pričaka množica obiskovalcev in tukaj ni potrebno skrivati čustev-pot je premagana!!!

K24 trail | 100KM - ČASOVNICA

ITINERARIJLOKACIJARAZDALJAČASOVNI LIMIT
STARTČRNA NA KOROŠKEM0 KM
OKREPČEVALNICADOM NA PECI17 KM5 UR
OKREPČEVALNICAKMETIJA KUMER26 KM
OKREPČEVALNICAZADNJI TRAVNIKI35 KM

OKREPČEVALNICA, REZERVNE VREČE, TOPEL OBROKKMETIJA BUKOVNIK43 KM11 UR
OKREPČEVALNICABELA PEČ54 KM
OKREPČEVALNICADOM NA SMREKOVCU66 KM18 UR
OKREPČEVALNICAKRIŽAN81 KM21 UR
OKREPČEVALNICAMRDAVS92 KM
CILJČRNA NA KOROŠKEM100 KM28 UR

OPREMA

Mobilni telefon je obvezna oprema. Telefon naj bo utišan, a poskrbite, da bo baterija ustrezno napolnjena.
Pregled obvezne opreme je lahko na začetku ali kadar koli med tekmovanjem. Če je obvezna oprema nepopolna ali pa je tekmovalec ne pokaže, sledi kazen;
Eno uro za vsak manjkajoči del obvezne opreme.
Tekmovalec lahko opremo nosi na sebi ali jo ima shranjeno v nahrbtniku, torbi. V primeru slabe vremenske napovedi si organizator pridržuje pravico, da predpiše dodatno obvezno opremo, nujno za varnost tekačev, najpozneje en dan pred tekmovanjem.


- OBVEZNO
- PRIPOROČENO
* - OBVEZNA ZA POČASNE TEKAČE
OPREMA100 KM50 KM24KM
Štartna številka – vedno vidna
Posoda z vodo (meh, bidon, itd)
Astronavtska folija/
Prva pomoč (povoj, gaza, obliž)
Vetrovka

Piščalka
Mobilni telefon
Čelna svetilka*
Tekaška obutev
Zaščita pred soncem

Energijska hrana

Tekaške palice

PRAVILA

Start tekme K24 100km je v petek, 9. 8. 2024 ob 22.00.

Največje možno število tekmovalcev na tej trasi je 200.

Štartnina:

 • Plačilo do 31. 3. 2024 – 85€
 • Plačilo od 1. 4. 2024 – 100€
 • Plačilo od 1. 6. 2024 – 115€

Prijava je potrjena, ko je štartnina plačana in prejeta na račun organizatorja.

Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil do zapolnitev predpisanih mest. Prehod med kategorijami je mogoč do 31. 7. 2024, pri čemer razlike v višini štartnine ne vračamo.

ŠTARTNE ŠTEVILKE

Štartno številko bo mogoče prevzeti z osebnim dokumentom:

 • 8. 8. 2024, od 15.00 do 21.00
 • 9. 8. 2024, od 15.00 do 21.00

Prevzem štartnih številk bo na štartnem prostoru (Kulturni dom Črna na Koroškem). Ob prevzemu/registraciji se podpiše tudi prijavni obrazec. Prijavni obrazen lahko podpiše samo vsak tekmovalec OSEBNO. Ob prijavi se preverja tudi obvezna oprema tekmovalca.

Štartno številko mora tekmovalec nositi pripeto na zgornjem delu telesa nad oblačili in vedno mora biti vidna. Številka je potrebna za dvig vreč, prevoz, za obrok po tekmi in tuširanje.
TRANZICIJA

Vreče za osebno opremo, organizator prevzame 1 uro pred startom, da bodo odpeljane na okrepčevalno postajo Bukovnik (na 45 kilometru). Organizator vreč ne odpira in ne odgovarja za vsebino. Prepovedano je pakiranje pohodnih palic (ob primeru uporabe pohodnih palic se le-te uporabljajo od začetka do konca tekme). Vreče po prečkanju točke, organizator prepelje nazaj na start v Črno na Koroškem.

SPLOŠNA PRAVILA:

 • Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi na dan prireditve.
 • Vsak tekmovalec s podpisom prijavnice soglaša da je udeleženec v prometu in da v primeru telesnih poškodb in opreme ter kraje opreme pred, med in po tekmovanju ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale navedene poškodbe in kraje je odgovoren tekmovalec sam.
 • Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pred, med in po tekmovanju
 • Tekači morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo. Obvezna oprema se bo preverjali ob prevzemu štartnih številk in naključno pred samim štartom in ob progi.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 100 km razdalji.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 16 let ne smejo tekmovati na 50 km razdalji, razen v primeru, da so v spremstvu staršev oz. skrbnikov, ki podpišejo prijavni obrazec, da za njih prevzemajo vsakršno odgovornost udeležbe na tekmovanju.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi so zagotovljene okrepčevalne postaje, zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.

 

FOTOGRAFIJE IN FILMSKI MATERIAL

Tekači se strinjajo, da bo organizator uporabil fotografsko in video gradivo, posneto med dirko, za promocijske namene.

KAZNI IN DISKVALIFIKACIJA

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo.
 • Spremljanje tekmovalca na trasi (pacemaker) ni dovoljeno.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – takojšnja diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

PRITOŽBE

Vse pritožbe morajo biti podane v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 50€. O pritožbi bo odločala žirija tekmovanja. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe.

Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče).

ŽIRIJA

Žirija tekmovanja je v sestavi:

 • ​​​vodja organizacijskega odbora prireditve,
 • tehnični vodja (vodja proge),
 • vodja kontrolne točke ali okrepčevalnice, katere se tiče pritožba,
 • vsak, ki ga vodja tekmovanja smatra za pristojnega v določenem sporu ali pritožbi.

NEUDELEŽBA IN VRAČILA VPLAČIL

Udeleženci, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo udeležiti dogodka in so štartnino že plačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine preko e-pošte K24trail@gmail.com:

 • 50% do 31. 5. 2024,
 • vračilo po 1. 6. 2024 ni mogoče ne glede na razlog neudeležbe,
 • plačanih kotizacij v drugih primerih ne vračamo.

ODPOVED DOGODKA V IZREDNIH RAZMERAH

V PRIMERU ODPOVEDI ZARADI SPOŠNE PREPOVEDI ŠPORTNIH PRIREDITEV, SE VSE PLAČANE ŠTARTNINE PRENESEJO NA DOGODEK V NASLEDNJEM LETU.  Štartnine se ne vračajo.

VSI UDELEŽENCI PREJMEJO:

 • hrano in pijačo na okrepčevalnicah ob trasi, približno na vsakih 10 km do 12 km,
 • štartni paket,
 • bon za topli obrok v cilju,
 • ciljne vreče za Ultra Trail tekmo, vreče z oblačili s štartov bodo prepeljane na cilj,
 • finisher spominsko medaljo ob prihodu v cilj,
 • zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
 • prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
 • personalizirana štartna številka,
 • meritev časa, vmesni časi in rezultati, spremljanje v živo.

NAGRADE:

Nagrade se podeljujejo v treh starostnih kategorijah in absolutno.

Kategorije moški / ženske:

 • do 35 let,
 • od 36 do 45 let,
 • od 46 do 55 let,
 • nad 55 let.

Prvi trije v moški in prve tri tekmovalke v ženski kategoriji absolutno prejmejo pokale in praktične nagrade.

Prvi trije v vsaki kategoriji moški / ženske prejmejo medalje in praktične nagrade.

Facebook
Twitter
LinkedIn

START

petek 9.8.2024 ob 22.00 | Kulturni dom Črna na Koroškem

CILJ

Kulturni dom Črna na Koroškem

Dolžina in A+/D-

100 km / A+5420m /D-5420m

Časovni limit

28 ur

Okrepčevalnice

8 | dom na Peci, kmetija Kumer, Zadnji travniki, koča na Grohatu, Bela peč, dom na Smrekovcu, Križan, Mrdavs

Štartnina

- plačilo od 1.12.2023 do 31.3.2024: 85€
- plačilo od 1.4.2024 dalje: 100€

50 km

Gorski maraton

24 km

K24 trail

100 km

K24 trail