+386 (0)41 607 206

K24 trail | 24KM

Trasa namenjena čistim začetnikom trail teka, pohodnikom in pa tudi tistim najhitrejšim gorskim tekačem.

Pot v prvem delu poteka enako, kot 100km trasa in gre seveda tudi cca 6km po Podzemlju Pece, kar je vsekakor posebna zanimivost in atrakcija te trase. Start tekme je ob 15:00 pri po navadi približno 25 stopinjah in po vsega 2 km teka, si je potrebno prižgati čelno svetilko in odteči 6km rova pri 8 stopinjah. Ko se v podzemlju prijetno ohladite, sledi konkreten vzpon proti Ninotovi koči, ki je tudi najvišja točka na poti.

Od tam sledi dokaj tehničen spust proti Mitneku in spet krajši vzpon proti pikovem, kjer pred sabo zagledate okrepčevalno postajo in cerkev Sv Helene. Od Pikovega sledi verjetno najlepši del poti po grebenu, kjer lahko opazujete prav vse vrhove K24. Sledi dokaj strm spust mimo nove atrakcije v Črni imenovane Olimpline proti Črni. Ko boste tekli po zaselku Pristava mimo Stadiona Nk Peca boste že na daleč slišali glasne navijače iz startno ciljnega prostora

OPREMA

Mobilni telefon je obvezna oprema. Telefon naj bo utišan, a poskrbite, da bo baterija ustrezno napolnjena.
Pregled obvezne opreme je lahko na začetku ali kadar koli med tekmovanjem. Če je obvezna oprema nepopolna ali pa je tekmovalec ne pokaže, sledi kazen;
Eno uro za vsak manjkajoči del obvezne opreme.
Tekmovalec lahko opremo nosi na sebi ali jo ima shranjeno v nahrbtniku, torbi. V primeru slabe vremenske napovedi si organizator pridržuje pravico, da predpiše dodatno obvezno opremo, nujno za varnost tekačev, najpozneje en dan pred tekmovanjem.


- OBVEZNO
- PRIPOROČENO
* - OBVEZNA ZA POČASNE TEKAČE
OPREMA100 KM50 KM24KM
Štartna številka – vedno vidna
Posoda z vodo (meh, bidon, itd)
Astronavtska folija/
Prva pomoč (povoj, gaza, obliž)
Vetrovka

Piščalka
Mobilni telefon
Čelna svetilka*
Tekaška obutev
Zaščita pred soncem

Energijska hrana

Tekaške palice

PRAVILA

Start tekme K24 24km je v soboto, 10. 8. 2024 ob 15.00. Zaradi števila prijav se bosta opravila dva štarta.

 1. štartni blok…. 15.00
 2. štartni blok…..15.15

Največje možno število tekmovalcev na tej trasi je 400.

Štartnina:

 • Plačilo do 31. 3. 2024 – 35€
 • Plačilo od 1. 4. 2024 – 40€

Prijava je potrjena, ko je štartnina plačana in prejeta na račun organizatorja.

Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil do zapolnitev predpisanih mest. Prehod med kategorijami je mogoč do 31. 7. 2024, pri čemer razlike v višini štartnine ne vračamo.

ŠTARTNE ŠTEVILKE

Štartno številko bo mogoče prevzeti z osebnim dokumentom:

 • 8. 8. 2024, od 15.00 do 21.00
 • 9. 8. 2024, od 15.00 do 21.00
 • 10. 8. 2024, od 5.00 do 14.00

Prevzem štartnih številk bo na štartnem prostoru (Kulturni dom Črna na Koroškem). Ob prevzemu/registraciji se podpiše tudi prijavni obrazec. Prijavni obrazen lahko podpiše samo vsak tekmovalec OSEBNO. Ob prijavi se preverja tudi obvezna oprema tekmovalca.

Štartno številko mora tekmovalec nositi pripeto na zgornjem delu telesa nad oblačili in vedno mora biti vidna. Številka je potrebna za dvig vreč, prevoz, za obrok po tekmi in tuširanje.

SPLOŠNA PRAVILA:

 • Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi na dan prireditve.
 • Vsak tekmovalec s podpisom prijavnice soglaša da je udeleženec v prometu in da v primeru telesnih poškodb in opreme ter kraje opreme pred, med in po tekmovanju ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale navedene poškodbe in kraje je odgovoren tekmovalec sam.
 • Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pred, med in po tekmovanju
 • Tekači morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo. Obvezna oprema se bo preverjali ob prevzemu štartnih številk in naključno pred samim štartom in ob progi.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 100 km razdalji.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 16 let ne smejo tekmovati na 50 km razdalji, razen v primeru, da so v spremstvu staršev oz. skrbnikov, ki podpišejo prijavni obrazec, da za njih prevzemajo vsakršno odgovornost udeležbe na tekmovanju.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi so zagotovljene okrepčevalne postaje, zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.

 

FOTOGRAFIJE IN FILMSKI MATERIAL

Tekači se strinjajo, da bo organizator uporabil fotografsko in video gradivo, posneto med dirko, za promocijske namene.

KAZNI IN DISKVALIFIKACIJA

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo.
 • Spremljanje tekmovalca na trasi (pacemaker) ni dovoljeno.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – takojšnja diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

PRITOŽBE

Vse pritožbe morajo biti podane v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 50€. O pritožbi bo odločala žirija tekmovanja. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe.

Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče).

ŽIRIJA

Žirija tekmovanja je v sestavi:

 • ​​​vodja organizacijskega odbora prireditve,
 • tehnični vodja (vodja proge),
 • vodja kontrolne točke ali okrepčevalnice, katere se tiče pritožba,
 • vsak, ki ga vodja tekmovanja smatra za pristojnega v določenem sporu ali pritožbi.

NEUDELEŽBA IN VRAČILA VPLAČIL

Udeleženci, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo udeležiti dogodka in so štartnino že plačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine preko e-pošte K24trail@gmail.com:

 • 50% do 31. 5. 2024,
 • vračilo po 1. 6. 2024 ni mogoče ne glede na razlog neudeležbe,
 • plačanih kotizacij v drugih primerih ne vračamo.

ODPOVED DOGODKA V IZREDNIH RAZMERAH

V PRIMERU ODPOVEDI ZARADI SPOŠNE PREPOVEDI ŠPORTNIH PRIREDITEV, SE VSE PLAČANE ŠTARTNINE PRENESEJO NA DOGODEK V NASLEDNJEM LETU.  Štartnine se ne vračajo.

VSI UDELEŽENCI PREJMEJO:

 • hrano in pijačo na okrepčevalnicah ob trasi, približno na vsakih 10 km do 12 km,
 • štartni paket,
 • bon za topli obrok v cilju,
 • ciljne vreče za Ultra Trail tekmo, vreče z oblačili s štartov bodo prepeljane na cilj,
 • finisher spominsko medaljo ob prihodu v cilj,
 • zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
 • prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
 • personalizirana štartna številka,
 • meritev časa, vmesni časi in rezultati, spremljanje v živo.

NAGRADE:

Nagrade se podeljujejo v treh starostnih kategorijah in absolutno.

Kategorije moški / ženske:

 • do 35 let,
 • od 36 do 45 let,
 • od 46 do 55 let,
 • nad 55 let.

Prvi trije v moški in prve tri tekmovalke v ženski kategoriji absolutno prejmejo pokale in praktične nagrade.

Prvi trije v vsaki kategoriji moški / ženske prejmejo medalje in praktične nagrade.

Facebook
Twitter
LinkedIn

START

sobota 10. 8. 2024 ob 15.00 | Kulturni dom Črna na Koroškem

CILJ

Kulturni dom Črna na Koroškem

Dolžina in A+/D-

24 km / A+990m /D-990m

Časovni limit

6 ur

Okrepčevalnice

Štartnina

- plačilo od 1.12.2023 do 31.3.2024: 35€
- plačilo od 1.4.2024 dalje: 40€

50 km

Gorski maraton

24 km

K24 trail

100 km

K24 trail